banner27

DELEGELER

 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve bu konulara atfen çıkartılmış 25772 sayılı Dernekler Yönetmeliği hükümlerine aykırı bulunarak değiştirilmesi talep edilmiştir.


İlk değişiklik talebi 2008 yılında istenmiş, daha sonra da 27 Eylül'de yapılan genel kongre öncesinde TGF Yönetimi uyarılmıştır. Buna karşın, Eylül ayındaki genel kurulda bu değişiklik gündeme getirilmemiş, TGF Yönetim Kurulu'na 26.10.2009 tarihinde, gönderilen yazıyla 30 günlük bir süre verilmiştir.

Bu süreçte yapılan çağrımız üzerine tüzüğün kanunlara aykırı olan bölümleri değiştirilmiştir.

Tüzüğümüzde delegeyle ilgili bölüm aşağıdadır.

Genel Kurul

MADDE 12 - Genel kurul, Üye dernekleri temsilen gelen delegelerden oluşan en üst ve en yetkili kuruldur. Genel kurul üç yılda bir Eylül ayında yönetim kurulunun çağrısı ile Ankara’da olağan olarak toplanır. Genel Kurul, Federasyona üye derneklerin gönderdiği dörder (4) delegeden oluşur.

Federasyon’un Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurulun doğal üyesidirler.


Bundan sonraki genel kurullarınızda yukarıdaki tüzüğe göre delege belirlemenizi, üye meslek örgütlerimizin bundan sonra yaptığı her kongrelerinin ardından, kongre tutanağının bir örneğini genel merkeze bildirmesini rica ediyoruz.


Sevgi ve saygılarımla..