banner27

BK 1. Toplantısı (30 Mart 1996 Aydın)

18 Mart 1996 tarihinde Gazeteciler Cemiyetlerine; Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Çezik imzalı bir çağrı geldi. Şöyle deniyordu çağrıda:

30 Mart 0000 Perşembe 23:13
BK 1. Toplantısı (30 Mart 1996 Aydın)

18 Mart 1996 tarihinde Gazeteciler Cemiyetlerine; Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Çezik imzalı bir çağrı geldi. Şöyle deniyordu çağrıda:
“Değerli Başkanım,
Daha önce yapmış olduğumuz telefon görüşmesinin ışığı altında ve önerileriniz doğrultusunda Ege Bölgesi’ndeki Gazeteciler Derneği ve Cemiyet Başkanları toplantısı için gerekli hazırlıkları yaptım ve programı ekte yüksek bilgilerinize gereği için sunuyorum.
Program hakkında ek önerileriniz ve beklentileriniz varsa lütfen bana bildiriniz.
Anadolu’da gerçek Basın Birliği oluşturmak için önce de belirttiğim gibi hepimizin görev üstleneceği bu toplantıya onur vermeniz, hareketimize hız ve ivme kazandıracaktır.
Aydın’ın basın dostu yerel yöneticileri özellikle sizlerle birarada olmaktan, sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını vurguladılar.
Sizi aramızda görmenin sabırsızlığı ve heyecanı ile saygı ve sevgilerimi sunarım.”

Toplantı, çağrının içeriğine uygun bir şekilde gerçekleşti. 30 Mart 1996 tarihinde Aydın Gazeteciler Cemiyeti’nin öncülüğünde, Aydın’da yapılan toplantıda; Afyon, Burdur, Balıkesir, Denizli, Muğla, Uşak, İzmir ve Aydın Gazeteciler Cemiyetleri bir araya geldiler.
Yapılan toplantıda, basın dünyasının genel durumu; gazetelerin ve gazetecilerin, gerek özlük, gerekse finansal sorunları görüşüldü. Özellikle, mevcut gazeteciler dernek ya da cemiyetleri tüzel kişiliklerinin girişim ve öncülüğünde, yeni bir birlik modeli oluşturulması için çaba gösterilmesine karar verildi.
Aydın toplantısı, bölgesel bazda gerçekleşmesine rağmen federasyonun oluşumu yolunda ilk adım olması nedeniyle önem taşımaktadır. Toplantının sonunda, 30 Mart 1996 tarihinde yapılan basın açıklamasında “basında güçbirliği”nin gerekliliği ve önemi vurgulandı.


Basın Açıklaması:


Ege Bölgesi Gazeteciler Cemiyetleri ve Dernek Başkanları olarak; Aydın Gazeteciler Derneği’nin öncülüğü ile Aydın’da toplanan Afyon, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, İzmir, Muğla cemiyet ve dernekleri başkanları, yerel basının ve basın emekçilerinin sorunları üzerinde çözüm arayışları içinde olmuşlar ve Türkiye kamuoyuna şu açıklamayı yapmışlardır:
Basın ve basın emekçilerinin yıllardır çözümlenemeyen sorunlarına artık bir neşter vurmanın gerekliliğine inanan bizler;
Bunun için önce yerel, sonra ülke genelinde yeni bir örgütlenme modeline ihtiyaç duyulduğu yönünde görüş birliğine  varmış bulunuyoruz.
Bunu da Gazeteciler Dernekleri veya cemiyetleri tüzel kişilikleri bazında bir güçbirliği kurmakla alabileceğimiz inancındayız.
Bunun için tüm gazeteciler cemiyetlerini ve derneklerini madden ve manen birbirlerini desteklemeye, birlik ve beraberliklerini geliştirip sürekli kılmaya, dolayısıyla maddi ve manevi güçbirliğine davet etmekteyiz.
Bu kapsamdaki çalışmaların peyderpey sürdürüleceğini belirtirken, 9 Mayıs’ta Balıkesir’de yapılacak olan Türkiye Yerel Basın Sorunları Platformu’na yukarıda sözü edilen dernek temsilcilerinin katılmalarını özellikle rica etmekteyiz.
Bu vesile ile tüm meslek kuruluşlarımıza ve meslektaşlarımıza Ege’den selam, saygı ve başarı dileklerimizi sunuyoruz.
Bugünkü toplantıya iştirak eden başta Aydın Valisi Kadir Uysal olmak üzere, Emniyet Müdürü Şevket Ayaz, İl Planlama Müdürü Sabahattin Azazi ve diğer üst düzey bürokratlarına ayrıca teşekkürlerimizi sunarız.

Not: Kütahya ve Uşak Gazeteciler Cemiyet Başkanları mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadılar, alınacak kararlara katıldıklarını vurguladılar.