banner27

BK 10. Toplantısı (24 Eylül 1998 Samsun)

Değerli delegeler, sevgili dava arkadaşlarımız; Tüzüğümüz hükümleri gereği yönetim kurulumuz 9’uncusu Alanya ilçemizde yapılan Başkanlar Konseyi’nin 10. toplantısını 24-26 Eylül tarihleri arasında Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti’nin evsahipliğinde Samsun’da yapmayı kararlaştırmış, Bafra ve Havza ilçelerini de kapsayan toplantılara 45 Gazeteciler Cemiyetimizin Başkanı ve değerli eşleri katılmıştır.

24 Eylül 0000 Pazar 23:26
BK 10. Toplantısı (24 Eylül 1998 Samsun)

 

10’UNCU TOPLANTISI (SAMSUN)


Değerli delegeler, sevgili dava arkadaşlarımız;
Tüzüğümüz hükümleri gereği yönetim kurulumuz 9’uncusu Alanya ilçemizde yapılan Başkanlar Konseyi’nin 10. toplantısını 24-26 Eylül tarihleri arasında Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti’nin evsahipliğinde Samsun’da yapmayı kararlaştırmış, Bafra ve Havza ilçelerini de kapsayan toplantılara 45 Gazeteciler Cemiyetimizin Başkanı ve değerli eşleri katılmıştır.
Diğer Başkanlar Konseyi toplantılarında olduğu gibi, Samsun’da da Türk Basının içinde bulunduğu sıkıntılar dile getirilmiş, özellikle Anadolu Basını’nın finansal sıkıntılarına çözüm bulmak amacıyla çalışmalar yapılması kararlaştırılmış, toplantıya katılan sayın başkanlarımıza Cumhuriyetin 75. yılı nedeniyle hazırlattığımız, Cumhuriyetin kuruluşunu ve kurtuluş savaşını anlatan video bantları dağıtılmış, kamuoyuna da bir açıklama yapılmıştır.


BASIN AÇIKLAMASI
Türkiye’de 55 Gazeteciler Cemiyeti’nin oluşturduğu Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Konseyi, 25-27 Eylül tarihleri arasında Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti’nin evsahipliğinde Samsun ilimizle Bafra ve Havza ilçelerinde gerçekleştirilmiştir. Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Konseyi toplantısından sonra kamuoyuna aşağıdaki açıklamanın yapılması kararlaştırılmıştır.
1- Gazeteciler Federasyonu olarak; halkın gerçekleri öğrenme, haber alma ve bilgi edinme hakkı olan basın özgürlüğünün, demokrasimizin vazgeçilmez unsuru olduğu inancı ile, yasa ve yönetmeliklerde basına ve basın özgürlüğüne yasalar getirilmesi konusundaki her türlü girişime karşı olduğumuzu belirtir; demokratik, laik ve sosya hukuk devleti ilkesiin, mutlak ve sonsuza dek savunucuları olduğumuz gibi, Cumhuriyetimizin 75. yılında da Atatürk ilk ve devrimlerinden asla vazgeçmeyeceğimizi, demokrasiyi kararlılıkla koruyacağımızı bir kere daha bildiririz.
2- Son günlerde bazı yazılı ve görsel basın organlarının gruplar halinde, sermayesinin kaynağı ve amaçları tartışılır kişiler tarafından satın alınmasını, demokrasimiz ve basının geleceği açısından son derece tehlikeli buluyor ve bu durumu kaygı ile izliyoruz.
3- Ülkemizdeki sorunların demokrasi içinde ve TBMM’nin çatısı altında çözümleneceğine inanıyor; teröre, din ve ırk ayrımcılığına dayanmayan her türlü düşüncenin özgürce açıklanacağı tam bir demokrasi istiyoruz.
4- Tekelleşme ve onun doğal sonucu sendikasızlaştırma kıskacının sıkıntısını çeken, kamuoyunu bilgilendirmekten başka amacı olmayan çalışan gazetecilerin iş ve çalışma güvencelerini biran önce sağlanmasını istiyoruz.
5- Yerel basının desteklenmesi amacıyla başlatılan yasal düzenleme çalışmaları başka olmak üzere, yazılı ve görsel basınla ilgili çıkarılacak yasa ve yönetmelikler konusunda Türkiye’nin en büyük basın meslek örgütü olan Gazeteciler Federasyonu’ndan görüş alınmasını ve birlikte hareket edilmesini istiyoruz.
Saygılarımızla.
Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu