banner27

BK 12. Toplantısı (18 Kasım 2000 Ankara)

Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde Ankara’da 18.11.2000 tarihinde yapılan 12. Başkanlar Konseyi Tonlantısına; Eskişehir, Bursa, İskenderun, Alanya, Mersin, Ordu, Zonguldak, Uşak, Trabzon, Doğu Anadolu, Bayburt, Giresun,Yozgat, Çukurova, Kayseri, Nevşehir, Sivas, Malatya, Aksaray, Antalya, Kırşehir, Aydın, Afyon, İzmir, Sakarya, Ankara olmak üzere 26 Cemiyet başkanı ve başkan vekili katılmıştır.

18 Kasım 0000 Cumartesi 20:27
BK 12. Toplantısı (18 Kasım 2000 Ankara)

 Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde Ankara’da 18.11.2000 tarihinde yapılan 12. Başkanlar Konseyi Tonlantısına; Eskişehir, Bursa, İskenderun, Alanya, Mersin, Ordu, Zonguldak, Uşak, Trabzon, Doğu Anadolu, Bayburt, Giresun,Yozgat, Çukurova, Kayseri, Nevşehir, Sivas, Malatya, Aksaray, Antalya, Kırşehir, Aydın, Afyon, İzmir, Sakarya, Ankara olmak üzere 26 Cemiyet başkanı ve başkan vekili katılmıştır.

Başkanlar konseyi toplantısında yapılan konuşmalarda dile getirilen temenniler şöyledir:
1- Anadolu Basınını Destekleme Fonunda birikmiş para bulunmaktadır. Bu paranın kötü amaçlı ve basın dışından örgütlenmelerin eline geçmesi önlenmeli, Federasyon bu konuda çaba göstermelidir.
2- Gazetciler Federasyonu bünyesi içinde bir “Şikayet Merkezi” kurulmalı, özellikle Anadolu Basını’nın çeşitli konularda karşılaştığı haksızlıklar bu merkezin çalışmaları ile giderilmelidir.
3- Tüm Gazeteciler Cemiyetleri için bir ortak tüzük örneği geliştirilmeli ve ortak tüzük Federasyona üye tüm cemiyetler tarafından genel kurullarında alınacak kararlarla uygulamaya konulmalıdır.
4- Gazeteciler Federasyonu Valilere bir yazı yazarak, o ilde gazeteciler federasyonuna üye olan gazeteciler cemiyetinin hangisi olduğunu bildirmelidir.
5- Dernekler yasasına eklenecek bir madde ile “Bir ilde ihtisaslaşma dışında aynı meslekten sadece bir dernek/cemiyet kuruludur” şartı getirilmelidir.
6-Gazetciler Federasyonu’nca TSYD ile görüşerek stadlara spor muhabirlerinin girişini düzenleyen il temsilciliklerinin belirlenmesinde o ildeki gazeteciler cemiyetlerinin görüşünün alınması uygulanması sağlanmalıdır.
Başkanlar Konseyi Toplantısında ayrıca;
1- Konraud Adeneaur Vakfı’nın Türkiye’de çeşitli kurumlarla ortaklaşa yaptığı çalışmalar konusunda gelen şikayetler üzerine bir rapor hazırlanması konusunda gelen şikayetler üzerine bir rapor hazırlanması ve bir sonraki Başkanlar Konseyi Toplantısında bu raporun katılanlara sunulmasına,
2- Gazeteciler Federasyonunun teşkilatlanmasını aksatacak, birlik ve bütünlüğünü bozacak Anadolu Basın Birliği ve diğer kuruluşların her türlü toplantılarına “katılımcı” olarak fiilen katılan cemiyetlerin uyarılmasına,
3- Basın Konseyi’nin düzenleyeceği toplantılara Federasyona üye cemiyetlerin katılmamalarına,
4- Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Muhabirleri Derneği ile Yalova Gazeteciler Cemiyeti’nin Federasyona üye olmak için yaptıkları başvurunun olumlu görüş ile Federasyon Yönetim Kuruluna sevkine,
5- Bir sonraki Başkanlar Konseyi toplantısının Şubat veya Mart ayında İskenderun da yapılmasına,
6- 2001 Ocak ayı içinde Yönetim Kurulunun Antakya’da yapılacak Panel veya sempozyum etkinlikleri çerçevesinde orada toplanmasına,
7- Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı’nın kendi talebi doğrultusunda her türlü masrafı gene kendisi tarafından karşılanmak üzere Federasyona bir web sayfası hazırlanmasına ve İnternet’te yayına geçirilmesine, bu sitede her cemiyetin tanıtılması için Sayın Kolaylı tarafından istenecek dökümanların kendisine ivedi olarak iletilmesine,
8- Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Korkmaz Alemdar’ın toplantıda yaptığı konuşma çerçevesinde, Eğitim çalışmaları yapan cemiyetlerin programlarına “İnsan Hakları” konusunu almaları ve Başkanlığa bağlık İnsan Hakları Eğititimi 10 yılı Ulusal Komitesi ile işbirliği yapmalarına, oy birliği ile karar verilmiştir.

TÜRKİYE GAZETECİLER FEDERASYONU 12. BAŞKANLAR KONSEYİ KAPANIŞ BİLDİRGESİ

19.11.2000

Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun 12’inci Başkanlar Konseyi Toplantısı Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde Ankara’da yapıldı.
Basın mesleğinin sorunlarının tartışıldığı toplantı sonunda aşağıdaki bildirinin kamuoyuna duyurulmasına karar verildi.
Son günlerde yoğun biçimde tartışılır hale gelen basın etiğinin ciddi biçimde ele alınması gerektiği inancı içinde;
TBMM’deki Basın ve RTÜK Yasa Tasarıları’nın bir an önce ele alınarak, 57 Gazeteciler Cemiyetini çatısı altında toplayan Türkiye Gazeteciler Federasyonu ile diğer basın meslek örgütlerinin görüşleri doğrultusunda yasalaştırılmasını ivedilikle bekliyoruz.
Bu yaza tasarılarında, devletin ülkesi ile bölünmez bütünlüğüne gölge düşürmeyecek, her türlü din, dil ve ırk ayrımcılığına fırsat vermeyecek, düşüncenin özgürce ifade edilmesinin ve yazılmasının hükme bağlanması, demokrasi ve basın özgürlüğü açısından da önem taşımaktadır.
Avrupa Birliği’ne geçiş ve demokratikleşme sürecinde; kurtuluş mücadelesinden başlayarak günümüze kadar kamuoyunun oluşmasında ve bilinçlenmesinde önemli bir işlev üstlenen Yerel Basının sorunları çözümsüzlüğe doğru gitmektedir. Bu sorunların çözümü siyasal iktidarların çabasına bağlıdır. İktidara, yerel basının sorunlarına eğilme zamanının geldiğini bir kere daha hatırlatıyoruz.
Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak;
İlkelliğin değil, Atatürk ilkelerinin,
Reytinglerin değil, güveninirliğin,
Kindarlığın değil, sevginin
Ve her zaman kişilikli, saygın bir medyanın savunucusu olacağız.