banner27

BK 14. Toplantısı (01 Mart 2003 Denizli)

Türkiye Gazeteciler Federasyonu 14. Başkanlar Konseyi toplantısı, Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde, 01-03-2003 tarihlerinde yapıldı.

01 Mart 2003 Cumartesi 20:29
BK 14. Toplantısı (01 Mart 2003 Denizli)

 Türkiye Gazeteciler Federasyonu 14. Başkanlar Konseyi toplantısı, Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde, 01-03-2003 tarihlerinde yapıldı.

Toplantıda, Kamu İhale Yasası, Basın İlan Kurumu uygulamaları, federasyonun iç iletişimde kullanılacak Elektronik İletişim Projesi, İletişim Şurası sonuçlarının değerlendirilmesi, yurtdışından bazı üyelik başvuruları, cemiyet başkanlarının çeşitli konulardaki önerileri ve Türkiye’nin olası Irak Savaşı’ndaki konumu ile ortaya çıkabilecek sonuçlar ele alındı.

Başkanlar Konseyi, aşağıdaki konuların kamuoyuna duyurulmasını kararlaştırdı:

- Kamu ihalelerine şeffaflık kazandırmak amacıyla çıkartılan, ancak ihale ilanlarını yerel gazeteler yerine Resmi Gazete’de yayınlamayı öngören Kamu İhale Yasası’nın 13. Maddesi’nin süratle değiştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla Gazeteciler Federasyonu’nca hazırlanan yasa taslağının TBMM’den geçirilmesi için gerekli girişimlerin sürdürülmesine.

- Federasyonu oluşturan Gazeteciler Cemiyetleri arasındaki iletişimi daha sağlıklı kılmak için, iç haberleşmenin internet ortamında yapılmasına, mail adresi bulunmayan cemiyetlere Genel Merkez tarafından mail adresi tahsis edilip iletişimin bu yolla sağlanmasına.

- Federasyonun gelişimi perspektifinden hareketle, Azerbaycan’daki 3 kardeş meslek örgütünden gelen üyelik başvurularının olumlu olarak değerlendirilmesine.

- Kurtuluş Savaşı sırasında önemli görevler üstlenen, cumhuriyet ve demokrasinin yerleşmesinde büyük katkıları bulunan yerel basının, gelecekte de bu işlevini sürdüreceği açıktır. Bu nedenle, yerel basın kuruluşlarındaki gazetecilerin eğitim ve çağdaş teknolojileri kullanmaları konusunda desteklenmelerine.

- İllerde, Basın İlan Kurumu’nu temsil eden kontrol kurullarının oluşturulmasında, yerel cemiyetlerden görüş alınmasının ve uygulamanın ilgili yönetmeliklerde yer almasının sağlanması için federasyon yönetiminin çaba göstermesine karar verilmiştir.

Ülkemizin içinde bulunduğu şartları dikkate alan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Konseyi, olası Irak savaşı konusunda, öncelikli olarak barışı sağlayacak tüm yolların zorlanmasını ve 21. yüzyılda böyle bir savaşın insanlık ayıbı olacağını vurgulamaktadır.

Bu topraklar üzerinde yaşayan herkesin “insanlık ayıbına dur” demek için ortak hareket etmesi gerektiği inancıyla, büyük önder Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesinin günümüzde de geçerli olduğunun unutulmamasını, tüm insanlığa hatırlatıyoruz.