banner27

BK 15. Toplantısı (08 Ağustos 2003 Kayseri)

Türkiye Gazeteciler Federasyonu 15. Başkanlar Konseyi toplantısı, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde 08-09 Ağustos 2003 tarihlerinde yapıldı.

08 Ağustos 2003 Cuma 20:29
BK 15. Toplantısı (08 Ağustos 2003 Kayseri)

 Türkiye Gazeteciler Federasyonu 15. Başkanlar Konseyi toplantısı, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde 08-09 Ağustos 2003 tarihlerinde yapıldı.

Toplantıya, federasyon üyesi olan Yeni Nesil Gazeteciler Birliği ve Bakü Basın Kulübü Başkanı, Azerbaycan Basın Konseyi Üyise i Arif Aliyev, Azerbaycan Gazeteciler Birliği Genel Sekreteri Ramiz Asker, Azerbaycan Gazeteciler Sendikası Başkanı Müşfik Aleskerli, Azerbaycan Gazeteciler Konfederasyonu Genel sekreteri, Orta Asya ve Güney Kafkas Söz Azıtlığı Şebekesi Başkanı, Azerbaycan Basın Konseyi Ayesi Azer Hasret de katıldı.

AB Türkiye Büyükelçiliği adına TÜSİAD Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mustafa Mente ile Almanya Darmstadt SKA e.V (sosyal Hizmetler Merkezi) Sosyal Danışmanı Turabi Temiz 'Avrupa Birliği ve Türkiye' üzerine konuşurken, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yard. Doç. Dr. Nail Alkan da, 2004 yılında Türkiye Gazeteciler Federasyonu ile yürütülecek projeler hakkında bilgi aktardı.

Toplantıda, federasyonun Kamu İhale Kanunu'nda sağladığı örgütlü başarı, Basın Kanunu'ndaki eksikler, hatalar ve yapılabilecek yeni düzenlemeler, RTÜK Kanunu hakkında ortak değerlendirme oluşturulması, illerdeki basın denetleme kurulları için valiliklerin yerel cemiyetlerden görüş almasının sağlanması, federasyon üyesi olan Azerbaycan'daki meslek örgütlerinin sorunları ve önerileri ele alındı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Konseyi'nin Kayseri'de gerçekleştirdiği toplantının ardından bir sonuç bildirgesi açıklandı.

Kamuoyuna duyurulması kararlaştırılan bildirgede şu görüşlere yer verildi:

- Basın Kanunu'ndaki eksikler, hatalar ve yeni düzenlemeler için yerdel cemiyetlerin oluşturacağı ortak görüşlerin, ilgili düzenlemeleri yapacak komisyonlarda dile getirilmesi amacıyla Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na temsil hakkı verilmesi yönünde çaba gösterilmesine.

- Yeni RTÜK Kanunu ve anti-tröst kanuna yasal düzenlemeleri sağlama yönünde yoğun çaba harcanmasına.

- İllerdeki denetleme kurullarının oluşumunda, valiliklerin yerel cemiyetlerin görüşünü almasını sağlayacak girişimin, Türkiye Gazeteciler Federasyonu tarafından vakit geçirilmeksizin başlatılmasına.

- İllerde, belli dönemlerde türeyen korsan gazetelerin önüne geçebilecek, para cezalarının gözden geçirilmesi imkanını yaratacak, yerel basın kuruluşlarına teknolojilerini yenilemek amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere gümrüksüz makina ve ekipman dışalımını sağlayacak, bu yolla yerel basını güçlendirecek bir kanuni düzenlemenin, Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun görüşlerini içerecek biçimde yapılması için girişimlerde bulunulmasına.

- Azerbaycan'da işgal olunmuş toprakların çok kısa zamanda boşaltılarak, kendi yurdunda göçmen olmuş 1 milyon insanın topraklarına geri dönmesinin sağlanmasına.

- Kafkasların ve Türk dünyasının büyük bir problemi olan Karabağ sorununun kısa sürede barışçıl yollarla çözülmesinin hızlandırılmasına.

- Azerbaycan'da ve Kafkasya'da gazetecilere uygulanan baskılara son verilmesi, gazeteciliğin profesyonel gelişimi ile ülkede demokrasinin tüm kurum ve kurallarının titizlikle korunarak, basın özgürlüğünün de kapsamlı bir biçimde sağlanması yönünde, federasyon yönetiminin çaba göstermesine.

- Federasyon üyesi cemiyetlerin, mesleki örgüt niteliği taşıdığı tartışılan yapılanmalar ile kamuoyunda isimleri üzerinde çeşitli tartışmalar bulunan vakıfların işbirliği çağrılarına olumlu yanıt ya da herhangi bir biçimde destek vermemeleri konusunda tavsiye kararı alınmıştır.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu, ulusal ve uluslararası sermaye gruplarının, Türkiye sınırları içerisinde özellikle basın sektöründe tekelleşmesinin ulusal bütünlüğü ve giderek bölgesel barışı tehdit eden bir unsur olarak görmektedir.

'Yasasız değil, yasaksız Türkiye' için, gerçek basın özgürlüğü için, örgütlü ve kararlı mücadelenin sürdürüleceğini kamuoyuna bir kez daha hatırlatıyoruz.