banner27

BK 16. Toplantısı (14 Mayıs 2004 Muğla)

Türkiye Gazeteciler Federasyonu, 16. Başkanlar Konseyi Toplantısını Muğla Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde Gökova ilçesine bağlı Akyaka beldesindeki Yücelen Oteli tesislerinde 14-16 Mayıs 2004 tarihlerinde yapmıştır.

14 Mayıs 2004 Cuma 20:30
BK 16. Toplantısı (14 Mayıs 2004 Muğla)

 Türkiye Gazeteciler Federasyonu, 16. Başkanlar Konseyi Toplantısını Muğla Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde Gökova ilçesine bağlı Akyaka beldesindeki Yücelen Oteli tesislerinde 14-16 Mayıs 2004 tarihlerinde yapmıştır.

Konsey toplantısında tartışılan sorunlar çerçevesinde ortaya çıkan tespitlerin kamuoyuna duyurulması kararlaştırılmıştır.

TBMM gündeminde bulunan Basın Yasası, içeriği ile her ne kadar medyanın bazı sorunlarının çözümüne cevap veriyorsa da; yerel medyaya uygulanacak para cezalarının yüksekliği, eksiklik olarak görülmüştür.

Yeni Basın Yasasının medyanın sorunlarını tamamen çözmeyeceği anlaşılmaktadır. Bu yüzden çözüm için RTÜK ve basın iş yasalarının süratle TBMM gündemine getirilmesi gerekmektedir. Bu iki yasa bir an önce düzenlenip başta tekelleşmenin önü kesilmeli, çalışan gazetecilerin durumu iyileştirilmesi ve medya – ticaret – siyaset üçgenindeki çıkar ilişkilerine son verilmelidir. Bugüne kadar ihmal edilen yerel basın, her iki yasada da geniş şekilde yerini bulmalıdır.

Medyadaki tekelleşmenin doğal sonucu olarak, Anadolu’da sosyal güvenceden yoksun çalıştırılanlar ordusu yaratılmıştır. Avrupa Birliği kapılarını zorlayan bir ülkede sosyal güvenceden yoksun çalıştırılmak, çağdaş köle ticareti anlamına gelmektedir. Bu durum, gazetecinin bağımsızlığını da yok etmektedir.

Anadolu’da giderek yaygınlaşan korsan yayınların önlenebilmesi için, Basın İlan Kurumu daha yaygın örgütlenmelidir. Bu yüzden kurumun en azından Büyükşehir statüsündeki tüm illerde şube açmasının korsan yayıncılığın önlenmesinde önemli bir etken olacağı kabul edilmektedir.

Türkiye’nin en yaygın basın meslek örgütüne, Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği’nin üyelik başvurusu da oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.