banner27

BK 17. Toplantısı (13 Ağustos 2004 Konya)

Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun 17. Başkanlar Konseyi toplantısı, 13-15 Ağustos 2004 tarihlerinde Konya Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde Dündar Otel’de yapılmıştır.

13 Ağustos 2004 Cuma 20:30
BK 17. Toplantısı (13 Ağustos 2004 Konya)

 Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun 17. Başkanlar Konseyi toplantısı, 13-15 Ağustos 2004 tarihlerinde Konya Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde Dündar Otel’de yapılmıştır.

Yerel 50 cemiyetin başkanı, konseyin kurucusu cemiyetlerin 10 eski başkanının doğal üye sıfatıyla katıldığı toplantıda, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Abdurrahman Bilgiç, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Ertan Cillov hazır bulundu.

Ülke ve basın sorunlarının tartışılıp değerlendirildiği toplantı sonunda aşağıdaki konuların kamuoyuna duyurulması kararlaştırılmıştır.

Yeni çıkan 5187 sayılı Basın Kanunu’nun, 1950 yılından itibaren yürürlükte olan eski basın yasasındaki olumsuzlukları büyük ölçüde giderdiği, yasa taslağı hazırlandığında hükümetin, başta Türkiye Gazeteciler Federasyonu olmak üzere meslek örgütlerinden görüş alıp değerlendirilmesi olumlu bir gelişme kabul edilmiştir. Ancak, Türk Ceza Kanunu Tasarısı’nda basın-yayın kuruluşları ve gazetecileri ilgilendiren düzenlemelerin, adeta basın özgürlüğünü yok edici düzeyde olduğu da değerlendirilmiştir. Bu yüzden, aynı işbirliğinin bu tasarı ve TBMM’nin önümüzdeki yasama döneminde ele alacağı 212 sayılı Basın İş Kanunu ve Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Kanunu’nda sürdürülmesi beklenmektedir.

Özellikle, basın iş kolunda çalışan ve çalıştıran ilişkisini düzenleyen 212 sayılı Basın İş Kanunu’nda yapılacak değişikliklerin, medyadaki tekelleşmeyi sona erdireceği inancı sürdürülmektedir. Çünkü, bu tekelleşmenin, yasama-yürütme ve yargıyı etkileme girişimleri, ülkenin geleceği ve demokrasi açısından tehlike doğurabilecek niteliğe ulaştığı görülmüştür. Bu anlamda, çalışanların yeniden sendikal örgütlenme hakkını kullanabilmeleri, editoryal bağımsızlık ve kaybedilen sosyal güvencelere kavuşmaları, yapılmasını istediğimiz düzenlemelerin ilk sıralarında yer almaktadır.

Demokrasilerde çok sesliliğin temel unsurlarından biri olarak gördüğümüz yerel medyanın çözümsüzlüğe doğru giden sorunları,

Teknolojik yenileme ve KOBİ statüsüne alınmaları

Resmi ilan bedellerinin zamanında tahsili

Çalışanların sosyal güvenceye kavuşturulması, zorunlu mesleki giderlerde belli oranda indirimden yararlanılması olarak tespit edilmiştir. Bu anlamda, federasyonun, bu sorunların giderilmesi için ilgili kurumlarla işbirliği geliştirmesi kararlaştırılmıştır.