banner27

BK 18 Toplantısı (15 Nisan 2005 Kahramanmaraş)

Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun 18. Başkanlar Konseyi Toplantısı 15-17 Nisan 2005 tarihlerinde Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılmıştır.

15 Nisan 2005 Cuma 20:31
BK 18 Toplantısı (15 Nisan 2005 Kahramanmaraş)

 Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun 18. Başkanlar Konseyi Toplantısı 15-17 Nisan 2005 tarihlerinde Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılmıştır.

Toplantıya 60 dolayında cemiyet başkanı ve kurucu başkanı üye sıfatıyla katılmış olup, Kahramanmaraş Valisi İlhan Atış, Belediye Başkanı Mustafa Poyraz ve Milletvekili Fatih Arıkan ile yerel yöneticilerden bazıları da konuk oldular.

Ülke ve basınla ilgili konu ve sorunların tartışıldığı ve değerlendirildiği toplantı sonrasında, Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Abid Vanlı tarafından, Türkiye Gazeteciler Federasyonu 18. Başkanlar Konseyi Sonuç Bildirgesi’nin kamuoyuna duyurulması kararlaştırılmıştır.

-1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girmesi gereken TCK’nın 1 Haziran tarihine ertelenmesi memnuniyetle karşılanmıştır. Ancak, ertelemeye rağmen yasanın bu haliyle kalmaması ve yeni Türk Ceza Kanunu’nda basın özgürlüğünün kısıtlanmasına dönük düzenlemelerin ortadan kaldırılarak, çağdaş gazetecilik normlarına uygun bir düzenleme arzusu dile getirilmiştir. Adalet Bakanlığınca oluşturulan Çalışma Grubu toplantısında basını ilgilendiren 27 maddeden sadece 6 maddenin ele alınması ve sınırlı düzenlemeye gidileceğinin belirtilmesi üzüntüyle karşılanmıştır. Sadece 6 maddede kısmi değişiklik yapma isteği, basın camiası ve kamuoyunca kabul edilemez. Bu kaygı verici gelişmelerin devamı halinde basın özgürlüğüne son veren yeni TCK’yı tartışmaya ve mücadelemizi sürdürmeye her platformda devam edeceğiz. 

-Son günlerde tırmandırılan sözde Ermeni soykırımı iddiaları konusunda ABD Başkanı W. Bush’a Genel Başkan Nazmi Bilgin tarafından bir mektup gönderilmesi ve kamuoyunda bu iddialarla ilgili yanıltıcı yayın ve propaganda faaliyetlerinin kınanması kararlaştırılmıştır.

- Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Korkmaz Alemdar, üyelerimize üniversitesinin “yerel net” isimli projesini anlatmıştır. Projenin desteklenmesi kabul görmüştür.

- Birleşmiş Milletler ve UNESCO ile başlatılan ortak proje çalışmalarının sürdürülmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır.

- Üyelerin resmi ilanlar, haber almada yaşanan zorluklar, çalışanların sosyal güvenceye kavuşturulması ile ilgili yasal düzenlemeler konularında çeşitli kurum ve kuruluşlarla temasa geçilmesi de karara bağlanmıştır.

- Bütün bu konularda üye cemiyetlerin ortak fikir ve eylem birliği içerisinde olacakları hususunda da karar birliğine varılmıştır.

- Üyelik başvurusunda bulunan merkezi Ankara’daki Haber Kameramanları Derneği 66. üye olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.