banner27

BK 19. Toplantısı (14 Temmuz 2005 Nevşehir)

Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun Başkanlar Konseyi 19. Toplantısı 14-17 Temmuz 2005 tarihlerinde Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde Nevşehir Ticaret Borsası toplantı salonunda yapılmıştır. Toplantıya 60 dolayında cemiyet başkanı ve kurucu başkanı üye sıfatıyla katılmıştır.

14 Temmuz 2005 Perşembe 20:32
BK 19. Toplantısı (14 Temmuz 2005 Nevşehir)


Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun Başkanlar Konseyi 19. Toplantısı 14-17 Temmuz 2005 tarihlerinde Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde Nevşehir Ticaret Borsası toplantı salonunda yapılmıştır. Toplantıya 60 dolayında cemiyet başkanı ve kurucu başkanı üye sıfatıyla katılmıştır. 
Ülke ve basınla ilgili konu ve sorunların tartışıldığı ve değerlendirildiği toplantı sonrasında, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muammer Başer’in Sonuç Bildirgesi’ni kamuoyuna duyurması kararlaştırılmıştır.

1) Türkiye Gazeteciler Federasyonu bünyesindeki cemiyetlerin kamu ihale yasasının çıkmasında başarılı oldukları gözlenmiştir. Aynı şekilde cemiyetlerin ortak tavrı basın yasasında da başarılı olunmasını sağlamıştır. Ancak, bu başarılara rağmen yeni TCK’nın çıkışında yeterli ve nitelikli siyasi irade ortaya konamayışı yüzünden sivil toplum örgütleri bazında düşünülen başarı elde edilememiştir.  Hal böyleyken, basın özgürlüklerini kısıtlayan düzenlemelerin değişmesi için mücadelenin sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.

2) Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yasası ve seçimi adeta yangından mal kaçırırcasına hayata geçirilmiştir. RTÜK, Cumhuriyet tarihinde İstiklal Mahkemeleri’nden sonra bütün üyeleri TBMM tarafından seçilen tek kurul olmuştur. Böylece 200’ün üzerinde TV ve 2 binin üzerinde radyonun geleceği siyasetçilerin tahakkümü altına girmiştir. Tüm bu nedenlerle cemiyetlerin, kendi bölgelerindeki milletvekili ve siyasetçilerle ilişkisini belirleyecek temel unsur yasama faaliyetlerindeki tavırlarıyla paralellik arz edecektir.

3) Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Korkmaz Alemdar, üyelerimize üniversitesinin “yerel net” isimli projesini ayrıntılı olarak anlatmıştır.  Projenin duyurulması ve desteklenmesi kabul görmüştür.

4) Birleşmiş Milletler ve UNESCO ile başlatılan ortak proje çalışmalarının sürdürülmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır.

5) Sarı basın kartlarının 1 Ocak 2006’dan itibaren değişeceğinden dolayı yasal süre olan 31 Temmuz 2005 tarihine kadar beyannamelerin verilmesi konusunda hak sahiplerinin yazılı ve sözlü olarak bilgi verilmesi kararlaştırılmıştır.

6) Bütün bu konularda üye cemiyetlerin ortak fikir ve eylem birliği içerisinde olacakları hususunda da karar birliğine varılmıştır.