banner27

BK 2. Toplantısı (05 Mayıs 1996 Balıkesir)

Aydın toplantısından sonra alınan kararların uygulamaya geçirilmesi için, ikinci toplantı 5 Mayıs 1996 tarihinde Balıkesir’de yapıldı. Balıkesir İli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşit Kıpçak’ın imzasını taşıyan çağrı, daha geniş bir katılımı hedefliyordu:

05 Mayıs 0000 Cuma 23:17
BK 2. Toplantısı (05 Mayıs 1996 Balıkesir)

 Aydın toplantısından sonra alınan kararların uygulamaya geçirilmesi için, ikinci toplantı 5 Mayıs 1996 tarihinde Balıkesir’de yapıldı. Balıkesir İli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşit Kıpçak’ın imzasını taşıyan çağrı, daha geniş bir katılımı hedefliyordu:

“Türkiye genelindeki yüzlerce gazete ve derginin oluşturduğu, binlerce basın çalışanının görev aldığı yerel basın, ne yazık ki hepimizin bildiği çeşitli ekonomik, teknik ve mesleki imkânsızlıklar içerisinde kıvranmakta, tam anlamıyla yaşama savaşı vermektedir.
Yerel basının kaderi haline gelmiş olan bu unutulmuşluğu aşmak için bugüne kadar yapılan çeşitli girişimler ne yazık ki istenen sonucu vermemiştir. Bu hareketlerin ciddi bir organizasyondan yoksun oluşu, girişilen münferit çabaların yerel boyutlarda kalması ve yerel basın kuruluşları arasında iletişim yetersizliği, sözkonusu başarısızlığın temelini oluşturmuştur.
Ülkemizde giderek ağırlaşan ekonomik koşullar altında hızla yozlaşmaya başlayan mesleğimizi bu gidişten kurtarmak, kamuoyunu bilgilendirmede son derece önemli bir görev üstlenen yerel basın organlarının karşı karşıya bulunduğu güçlüklerle mücadelede ortak bir yol belirlemek ve görüşlerimizi, tek bir ses halinde yasama organına duyurmak amacıyla Balıkesir İli Gazeteciler Cemiyeti olarak bir sempozyum düzenlemiş bulunuyoruz.
9 Mayıs 1996 perşembe günü şehrimizde yapılacak sempozyumda, yerel basının sorunları tartışılacak, çözüm önerileri hakkında çeşitli tebliğler sunulacaktır. Basından sorumlu Devlet Bakanı Sayın Ali Talip Özdemir, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı ve TRT gibi kuruluşların yanı sıra basın kökenli milletvekillerinin ve Türkiye’deki tüm gazeteciler cemiyetlerinin de davetli olduğu sempozyumun ardından 10 Mayıs günü Balıkesir’in turizm merkezi Edremit Körfezi yöresine bir tanıtım gezisi gerçekleştirilecektir.
Ülkemizde ilk kez gerçekleştirilecek olan geniş kapsamlı bu etkinlik ile ilgili ayrıntılı program ve davetiyeniz önümüzdeki günlerde tarafınıza gönderilecektir...”
Toplantıda; basının günümüzdeki sorunları tartışılarak geçmişte yaşanan ve başarısızlıkla biten güçbirliği girişimleri değerlerlendirildi. Toplantıya katılan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nail Güreli’nin önerisiyle, üçüncü toplantının İstanbul’da yapılması kararlaştırıldı. Bu toplantıda bir ileri adım daha atılarak, toplantı; “basında güç birliği” olarak deklare edildi. 9 Mayıs 1996 tarihinde yapılan açıklamada şunlar yer aldı:

Basın Açıklaması:
Türkiye’de kurulu bulunan Gazeteciler Cemiyet ve Derneklerinden Türkiye, İzmir, Çukurova, Mersin, Zonguldak, Aydın, Afyon, Eskişehir, Kütahya ve Balıkesir cemiyet başkanları düzeyinde temsilcilerce Balıkesir İli Gazeteciler Cemiyeti’nin vaki daveti üzerine düzenlenen ‘Türkiye’de Yerel Basın Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu’na katılanlar olarak aşağıdaki kararların Türk kamuoyuna duyurulması kararlaştırılmıştır.
1. Basınla ilgili yasaların taranması suretiyle özellikle 195 sayılı yasada yerel basın lehine yapılacak değişiklikler için TBMM nezdinde girişimde bulunulmasına,
2. Promosyonun bir tanıtım aracı olarak basının saygınlığına yaraşır biçimde ve makul ölçülerde uygulanmasının sağlanmasına,
3. Basın Kartları Komisyonu’nda Türkiye, Ankara ve İzmir Gazeteciler Cemiyetlerinin yanı sıra Anadolu’da bulunan diğer Gazeteciler Cemiyet ya da Derneklerinin temsiline olanak sağlanmasına,
4. Bayram gazeteleri çıkarılması için, Cemiyet ve Derneklere güç verilmesine ve bu konuda geleneğin yaşatılması için çaba gösterilmesine,
5. Basın çalışanlarının işbirliği ve dayanışmalarına sendikal örgütlenme yoluyla destek verilmesine, Teşmil Yasası’nın tüm yayın organlarına uygulanmasına,
6. Kamu kuruluşlarının basın kartlarına uyguladığı bazı indirimlerin gazete ve diğer yayınların, okura daha kolay ve ucuza ulaşmasını sağlamak üzere yaygınlaştırılmasına, bunun için gerekli girişim ve çalışmalar yapılmasına,
7. Aydın’da 30.03.1996 tarihinde yapılan basın dünyasında yeni bir örgütlenme modeli gerekliliğinde mutabakatın devam ettiğine, bu yöndeki girişimlerin önceden kararlaştırıldığı şekilde diğer cemiyet ve derneklerce de sürdürülmesine,
8. Balıkesir’de yapılan sempozyumun adının ‘Basında Güç Birliği’ olarak deklare edilmesine, Türkiye ve İzmir Gazeteciler Cemiyetlerinin de bu birliğin içerisinde yer aldığına,
9. Bundan böyle basında Gazeteci ve Gazete Sahibi düzeyinde karşılaşılan tüm sorunlar karşısında ortak tavır ve tepki konulması, böylece meslek ilke ve saygınlığının geliştirilip korunmasına,
Oy birliğiyle karar verilmiştir. 09.05.1996”