banner27

BK 21. Toplantısı (14 Mayıs 2006 Lefkoşa-KKTC)

Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun 21. Başkanlar Konseyi toplantısı Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) nin ev sahipliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Başkenti Lefkoşa’da 14-18 Mayıs 2006 tarihleri arasında 46 cemiyet başkanının katılımı ile toplanmış, Tunceli, Düzce, Artvin, Uşak Faal Gazeteciler Cemiyetleri ve GAP Şanlıurfa Gazeteciler Cemiyetinin başvuruları incelenerek üyeliklerinin kabul edilmesi ve aşağıdaki hususların kamuoyuna duyurulması kararlaştırılmıştır:

14 Mayıs 2006 Pazar 20:38
BK 21. Toplantısı (14 Mayıs 2006 Lefkoşa-KKTC)

 Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun 21. Başkanlar Konseyi toplantısı Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) nin ev sahipliğinde Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti’nin Başkenti Lefkoşa’da 14-18 Mayıs 2006 tarihleri arasında 46 cemiyet başkanının katılımı ile toplanmış, Tunceli, Düzce, Artvin, Uşak Faal Gazeteciler Cemiyetleri ve GAP Şanlıurfa Gazeteciler Cemiyetinin başvuruları incelenerek üyeliklerinin kabul edilmesi ve aşağıdaki hususların kamuoyuna duyurulması kararlaştırılmıştır:


1-Türkiye Gazeteciler Federasyonuna üye cemiyet başkanları iç ve dış kaynaklı olarak Türkiye üzerine oynanmak istenen oyunlarla, bölücü ve terörist saldırıları büyük bir üzüntü, tepki ve endişe ile izlemektedir.
Arkasında dışta ve içte, vatan karşıtı ve haini odakların yer aldığından kuşku duyulmayan bu tür girişimlere Türk Ulusu olarak tek vücut halinde göğüs germemizin gereği bir kez daha ortaya çıkmıştır. 
İçinde yer aldığımız Avrupa Birliği süreci, demokratikleşme ve insan hakları gibi kavramlardan yararlanarak ve bu kavramları kötüye kullanarak ülkemizin bölünmez bütünlüğünün tehdit edilmesi kabul edilemez bir gelişmedir. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ile laik ve demokratik Cumhuriyetimiz her türlü değerin üzerindedir. Ulusumuz kendisini parçalamaya yönelik bu saldırılara gerekli yanıtı vermekte tereddüt etmeyecektir.
TGF olarak bu ve benzer karanlık emelleri ve bunlara hizmet eden insanlık dışı eylemleri kınıyor, Atatürk Cumhuriyetine bağlılığımızı bir kez daha haykırıyoruz.


2-Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Rum Yönetimini, Ada’daki Türkleri yok farzederek, üyeliğe kabul etmesi yanlışını hiçbir zaman unutmayarak, Kıbrıs’taki nihai çözümün Londra ve Zurih anlaşmaları sonucu yürürlüğe giren Anayasada yer alan iki toplumun eşit şekilde temsil edildiği ana görüşten hareketle Kıbrıs’ın kurucu devletten oluşan Konfederatif yapıda bir devlet şeklinde uluslararası dünyada yer almasından yana olduğunu ısrarla belirtiyor,
Ayrıca, Uluslararası anlaşmalarda yer alan garantörlük hakkı çerçevesinde Ada’da barışı korumak için bulunan Türk Askerinin tartışma konusu yapılmasını da esefle karşılıyor,
K.K.T.C. üzerinde sürdürülen çeşitli ambargoları şiddetle kınarken, Rum kesiminin her türlü ciddi çözüm teklifini reddedici gayri ciddi tutumunun sürmesi durumunda, K.K.T.C’nin Kıbrıs Türkü’nün geleceği ile ilgili alacağı her türlü kararın uluslararası kamuoyu tarafından benimsenmesi için çaba göstereceğini ve bir daha ve bütün yürekliliği ile tekrarlamayı bir görev sayıyoruz.


3-Türkiye Gazeteciler Federasyonu; Ulusal Kurtuluş Savaşından bu yana kimliğini koruyan yerel basının gücünü azaltmaya yönelik girişimleri kaygıyla karşılıyor;
Devlet İhale Yasasında değişiklik öngören ve Bakanlar Kurulu’nda imzaya açılan yeni Tasarı Taslağı ile İktidarın yerel basının sesini kısmaya yönelik çalışmasını büyük bir şaşkınlıkla izliyor, bu hareketi halkın haber alma ve bilgi edinme özgürlüğüne vurulabilecek en büyük darbe olarak değerlendiriyor, 
Yerel basının can damarını kesecek 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunlarında değişiklik yapılması için hazırlanan Yasa Tasarısı Taslağı’nın geri çekilmemesi halinde Türkiye genelinde her türlü yasal eylemi gerçekleştirmeye sonuna kadar kararlı olduğumuzun bilinmesini istiyor,


4-Basın İlan Kurumu Müdürlüklerinin bulunmadığı yerlerde, Valilikler tarafından oluşturulan Denetleme Kurullarının oluşumunda yerel Gazeteciler Cemiyetlerinden temsilcisi alınması hususunda gerekli Yasa ve Yönetmelik değişiklikleri yapılmasını diliyoruz