banner27

BK 22. Toplantısı (22 Ağustos 2006 Kastamonu)

Türkiye Gazeteciler Federasyonu 22. Başkanlar Konseyi toplantısı Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde 22-24 Ağustos tarihlerinde Kastamonu’da yapılmıştır.

22 Ağustos 2006 Salı 20:39
BK 22. Toplantısı (22 Ağustos 2006 Kastamonu)

 Türkiye Gazeteciler Federasyonu 22. Başkanlar Konseyi toplantısı Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde 22-24 Ağustos tarihlerinde Kastamonu’da yapılmıştır. 

Büyük önder Atatürk’ün 23 Ağustos 1925 günü Kastamonu’da yaptığı ve nutkunda da yer alan, “Ulusumuzun başında cehalet, gaflet ve geçici zihniyetin, ilerleme ve uygarlık düşmanlığının markası gibi sayılan fesi atarak onun yerine tüm uygar dünyaca başlık olarak kullanılan şapkayı giymek ve bu şekilde Türk ulusunun, uygar dünyadan zihniyet bakımından hiç de farklı olmadığını göstermek bir zarurettir” şeklindeki Şapka ve Kıyafet Devrimi’yle ilgili bu söylemi hala güncelliğini korumaktadır:


TGF Başkanlar Konseyi, ayrıca aşağıdaki konuların kamuoyuna duyurulmasını kararlaştırmıştır:
1- Ülkenin birlik ve beraberliğini bozacak iç ve dış destekli organizasyonlara karşı gerekli hassasiyet gösterilmelidir;
2- Büyük sorunlarla boğuşan yerel radyo ve televizyonları ilgilendiren yasal düzenlemelerde mutlaka Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun görüşünün alınarak değerlendirilmelidir;
3- Türk basınında da yer alan ABD kaynaklı Ortadoğu haritalarının ulusal sınırlarımızın Sevr zihniyetiyle paylaştırılması asla kabul edilemez;
4- Ortadoğu’da yaşanan ve bölge barışını tehlikeye sokan her türlü istilacı hareket onaylanamaz. Bölgeyle ilgili alınacak her türlü kararda, ulusal çıkarlarımızın ön planda tutulması ve sağduyulu hareket edilmesi gerekir;
5- Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan olağanüstü gelişmelere karşı gösterdiğimiz hassasiyeti de dikkate alarak bu dönemde kendi iç bütünlüğümüzün de öneminin bir kez daha altını çiziyoruz.
6- İletişim dünyasında yukarıda sözü edilen ve endişe kaynağı olan uluslar arası gelişmelerin etkisiyle ortaya çıkan yabancı sermaye egemenliği ve tekelleşme, yurttaşın haber alma özgürlüğünü tehlikeye atabilecek gelişmelere karşı hassas olunması zorunludur