banner27

BK 23. Toplantısı (15 Aralık 2006 Niğde)

Türkiye Gazeteciler Federasyonu 23. Başkanlar Konseyi toplantısı Niğde Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde 15–17 Aralık 2006 tarihlerinde Niğde’de yapıldı.

15 Aralık 2006 Cuma 20:40
BK 23. Toplantısı (15 Aralık 2006 Niğde)

 Türkiye Gazeteciler Federasyonu 23. Başkanlar Konseyi toplantısı Niğde Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde 15–17 Aralık 2006 tarihlerinde Niğde’de yapıldı.

Niğde Gazeteciler Cemiyeti Hizmet Binası ve Lokali’nin açılış töreni ile başlayan Başkanlar Konseyi toplantısı öncesinde, “Yeni TCK Işığında Basın Özgürlüğü ve Gazetecinin Hak ve Sorumlulukları” konulu bir panel gerçekleştirildi.

Niğde Üniversitesi Derbent Kültür Merkezi’nde yapılan ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Vekili Erol Akıncı’nın yönettiği panele, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Korkmaz Alemdar ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti Hukuk Danışmanı Av.Turgut Özkan konuşmacı olarak katıldı. Yeni Türk Ceza Kanunu’nun basını ilgilendiren maddelerini tek tek ele alarak ayrıntılı bilgiler veren Av. Özkan, yeni TCK ışığında gazetecilerin haklarına ve sorumluluklarına ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Panelin diğer konuşmacısı olan Prof. Dr. Korkmaz Alemdar ise, yasanın günlük yaşamımıza getirdiği değişiklikleri ele aldı.

Toplantıya, federasyona üye 70 gazeteciler cemiyetinden 54 gazeteciler cemiyetinin başkanı katıldı. TGF Başkanvekili Erol Akıncılar’ın açış konuşmasıyla başlayan toplantıda sırasıyla şu konular ele alındı:

- Yerel Medyanın KOBİ tanımı içine alınması konusunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yasa tasarısındaki gelişmelerin izlenmesi ve takipçi olunması,

- Gazetecilik mesleğinin gelişmesi ve meslek etiğinin korunması amacıyla eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesi,

- Naylon basın örgütlerine karşı uyanık olunmalı, Türkiye’nin en büyük medya örgütlenmesi olan TGF Başkanlar Konseyi’nin aldığı kararlara titizlikle uyulması, özellikle yabancı menşeli ve farklı amaçlar güden örgüt ve kuruluşlarla işbirliğine gidilmemesi,

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde kurulan sektör meclisinin gündeme getirdiği üç konunun takipçisi olunması;

1) Basın yatırımlarına teşvik desteği sağlanmalı. Bu husus Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde açıkça belirtilmeli.

2) Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının reklam gelirlerinden yüzde 5’er oranda alınan reklam ve eğitime katkı payları kaldırılmalı, RTÜK’ün giderleri merkezi bütçeden karşılanmalı.

3) Haber ajanslarının hizmetlerinden alınan yüzde 18’lik KDV oranı ile basılı yayın organlarından alınan KDV oranları yüzde 1’e düşürülmeli.

Ayrıca,

Başkanlar Konseyi toplantısına katılan Gazeteciler Cemiyeti Başkanları, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğü ve ulusal sınırlarının korunması konusunda iradelerini ortaya koydular.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulu bulunan Haber Kameramanları Derneği’nin TGF’ye üyelik başvurusu olumlu görüş bildirerek yönetim kuruluna yetki verildi.

Sonuç bildirgesinin ev sahibi Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Tuzcu tarafından kamuoyuna açıklanması kararlaştırıldı.