banner27

BK 24. Toplantısı (29 Nisan 2007 Bursa)

Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun 24.Başkanlar Konseyi Bursa’da sona erdi. Konseye ev sahipliği yapan Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı M. Nuri Kolaylı sonuç bildirgesini açıkladı.

29 Nisan 2007 Pazar 20:40
BK 24. Toplantısı (29 Nisan 2007 Bursa)

 Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun 24.Başkanlar Konseyi Bursa’da sona erdi. Konseye ev sahipliği yapan Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı M. Nuri Kolaylı sonuç bildirgesini açıkladı.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Basın Kültür Sarayı’nın açılış töreni ile başlayan Başkanlar Konseyi toplantısına, federasyona üye 71 gazeteciler cemiyetinden 43 gazeteciler cemiyetinin başkanı katıldı. 
Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Konseyi üyeleri, aşağıdaki görüşlerin kamuoyuna açıklanmasını oy birliği ile kabul etti. 
“Türkiye bugün tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşamaktadır. Başta laiklik olmak üzere, Cumhuriyetin temel ilkeleri ve demokrasinin tehdit altında olması yerel medya mensupları olarak bizleri kaygıya düşürmektedir. 
Sorumsuz siyasilerin neden olduğu bu süreç demokrasiyi zaafa uğratacak bir sonucu ortaya çıkarmıştır. Federasyonumuzun öteden beri savuna geldiği özgürlük ve demokrasi anlayışı ile bugün gelinen nokta asla tasvip edilemez.
Bize düşen görev sağduyulu olmak, Cumhuriyetimizin temel ilkelerini korumak, yaşadığımız sorunların demokrasi içerisinde çözümünü sağlamaya çalışmaktır. Halkımızın bilinçli ve planlı biçimde yerleştirilmeye çalışılan muasır medeniyet seviyesinden uzak yaşam biçimine itibar etmeyeceğine olan inancımız tamdır. Halkımıza bu yaşam şeklini layık görenlere demokratik kurallar çerçevesinde hak edilen yanıt verilecektir.
Bu ülkeyi seven gazeteciler olarak diyoruz ki; yaşadığımız sorunların bu noktaya gelmesinde büyük pay ne yazık ki yaygın medyanındır. Medya olarak sorunların çözümünde yeterince sorumlu davrandığımızı söylemek mümkün değildir Türkiye bunu hak etmemektedir. Bu ülkeyi bölmeyi ve yıkmayı hedef alan tek satırı bile haber olarak kabul etmemiz mümkün değildir. 
Medya, Atatürk’ün dediği gibi “milletin müşterek sesi” olsaydı, ülke bu noktaya gelmezdi. 
Öte yandan, yabancı sermayenin basın yaşamımıza bu denli girişi, büyük sermayenin, Türkiye’nin umudu olan yerel basını ele geçirme ve yok etme çabaları ulusal çıkarlarımıza ve demokrasiye karşı en büyük tehditlerden biridir. 
Türkiye bu zorlu dönemi Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkarak aşmasını bilecektir.”
Sonuç bildirgesinin ev sahibi Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı tarafından kamuoyuna açıklanması kararlaştırıldı.