banner27

BK 25. Toplantısı (01 Nisan 2008 Karabük)

Türkiye Gazeteciler Federasyonu 25. Başkanlar Konseyi toplantısı Karabük Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde 1-3 Nisan 2008 tarihlerinde Safranbolu’da yapıldı.

01 Nisan 2008 Salı 20:41
BK 25. Toplantısı (01 Nisan 2008 Karabük)

 Türkiye Gazeteciler Federasyonu 25. Başkanlar Konseyi toplantısı Karabük Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde 1-3 Nisan 2008 tarihlerinde Safranbolu’da yapıldı. 

Başkanlar Konseyi toplantısına, 38 gazeteciler cemiyetinin başkanı katıldı. Toplantıda aşağıdaki konuların kamuoyuna açıklanması kararlaştırıldı:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Taslağı TBMM’de görüşülmektedir. Yasa, aralarında basın çalışanlarının da bulunduğu bazı işkollarında yıpranma hakkını ortadan kaldırmaktadır.

Yıpranma hakkı gazetecilere verilmiş bir ayrıcalık değildir. Gazetecilik dünyanın en ağır ve yıpratıcı mesleklerinden biridir. Sürekli stres içinde hatta can güvenliği tehdidi altında olan gazeteciler, günün 24 saati, yılın 365 günü görev başındadır. Gazeteci, bayram seyran demeden, dini, milli, resmi tüm tatillerde dur durak bilmeden çalışmak zorundadır.

Tüm bu gerçekler ortadayken, gazetecilerin yıpranma hakkını elinden almak büyük bir haksızlıktır. Bu nedenle, Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak TBMM’de görüşülmekte olan tasarıda, gazetecilik ve basın işkollarıyla ilgili yıpranma hakkının aynen korunmasını talep ediyoruz.

Başkanlar Konseyi, yıpranma hakkının korunması için önümüzdeki günlerde Türkiye çapında eylemler yapma kararı almıştır. 

Toplantıya katılan Gazeteciler Cemiyeti Başkanları, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğü ve ulusal sınırlarının korunması konusunda iradelerini ortaya koymuştur. 

Türkiye son dönemde ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunları aşmada demokrasi ve özgürlüklerin geliştirilip yaygınlaştırılması kuşkusuz çok önemlidir. Ancak her kişi ve kurum hukukun üstünlüğüne saygı göstermeli, Anayasa ve yasalara uymalıdır. Ülkemize ve yargı sistemimize dışarıdan gelecek baskılar kabul edilemez. 

Ayrıca, 25 Başkanlar Konseyi Toplantısında, Karabük Gazeteciler Cemiyeti ile Kıbrıs Dış Basın Birliği’nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu’na üyeliği oybirliği ile kabul edilmiştir.