banner27

BK 26. Toplantısı (14 Kasım 2008 Antakya)

Türkiye Gazeteciler Federasyonu 26. Başkanlar Konseyi toplantısı Antakya Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde 14-16 Kasım 2008 tarihlerinde Antakya’da yapıldı.

14 Kasım 2008 Cuma 20:42
BK 26. Toplantısı (14 Kasım 2008 Antakya)

 Türkiye Gazeteciler Federasyonu 26. Başkanlar Konseyi toplantısı Antakya Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde 14-16 Kasım 2008 tarihlerinde Antakya’da yapıldı.

Başkanlar Konseyi toplantısına, 53 gazeteciler cemiyetinin başkanı katıldı. Toplantıda aşağıdaki konuların kamuoyuna açıklanması kararlaştırıldı: Siyasi iktidarın hazırladığı haliyle çıkması durumunda yerel gazetelerin kapılarına kilit vurduracak olan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBBM’de görüşülmeye başlanmıştır.

Bu haliyle çıkmaması için tüm üye Gazeteciler Cemiyetlerinin yoğun faaliyet gösterdikleri, söz konusu yasayla ilgili Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun hazırladığı önergede belirtilen "Bu kanunun 13'üncü madde hükümleri saklı kalmak üzere" ibaresi yasaya mutlaka eklenmelidir. Son dönemde basına uygulanan baskılar, üzüntü kaynağımız olmakta ve giderek dozunu artırmaktadır.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bazı gazeteler için kabul edilemez olan, "satın almayın" çağrısının ardından Medya kuruluşlarınca "Başbakanlık muhabiri" olarak görevlendirilen ve yılardır değişik başbakanları izleyen yedi gazeteciye "Başbakanlık Akreditasyon Kartı" verilmeyerek görevlerini yapmaları engellenmiştir. Başbakanlık ve bakanlıklarda habercilik yapan yedi deneyimli habercinin görevlerini yapmalarının engellenmesi, açık bir sansür ve keyfi bir davranıştır. Yapılan basın özgürlüğüne darbedir ve demokratik rejimlerde asla görülemeyecek bu uygulamaya derhal son verilmelidir. Ayrıca, kişilik haklarının medya yoluyla zedelenmesine TGF olarak karşıyız.

Ancak son zamanlarda yerel basına bazı haberler nedeniyle uygulanan fiili ve hukuk dışı baskıların da antidemokratik olduğuna inanıyor ve herkesi sağduyuya çağırıyoruz. Toplantıya katılan Gazeteciler Cemiyeti Başkanları, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğü ve ulusal sınırlarının korunması konusunda iradelerini ortaya koymuştur. Türkiye son dönemde ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunları aşmada demokrasi ve özgürlüklerin geliştirilip yaygınlaştırılması kuşkusuz çok önemlidir.

Ancak her kişi ve kurum hukukun üstünlüğüne saygı göstermeli, Anayasa ve yasalara uymalıdır. Ülkemize ve yargı sistemimize dışarıdan gelecek baskılar kabul edilemez. Ancak, son günlerde bir özel üniversite ile bir Alman Vakfı’nın ortaklaşa düzenledikleri "Anayasalarda Değiştirilemez Maddeler" başlıklı toplantı, ülkemiz üzerinde oynanan oyunların ne boyutlara geldiğinin ibret verici bir göstergesidir. Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünün yazılı teminatı Anayasa’nın değişemez maddeleri, tartışılarak sulandırılmaya çalışılmakta "Niye değişmesin" noktasına getirilmeye çalışılmaktadır.

Çok iyi biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyetini bütün halinde tutan o maddelerdir. Türkiye Gazeteciler Federasyonuna üye Gazeteciler Cemiyetleri olarak, ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara daha önceden de olduğu gibi asla müsaade etmeyeceğimizi kamuoyuna duyururuz.