banner27

BK 31. Toplantısı (19-22 Ekim 2010 Kayseri)

1998 yılında Anadolu’daki 42 meslek örgütünün ortak hareketiyle, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Merhum İsmail Sivri’nin kurucu genel başkanlığında oluşturulan, 12 yıl boyunca Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) Başkanı Nazmi Bilgin’in önderliğini yaptığı, 27 Eylül 2009’da yapılan genel kurulda seçimi kazanarak görevi devralan Atilla Sertel Genel Başkanlığı’ndaki TGF Yönetimi, 1. yılını tamamladı.

19 Ekim 2010 Salı 20:49
BK 31. Toplantısı (19-22 Ekim 2010 Kayseri)

 1998 yılında Anadolu’daki 42 meslek örgütünün ortak hareketiyle, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Merhum İsmail Sivri’nin kurucu genel başkanlığında oluşturulan, 12 yıl boyunca Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) Başkanı Nazmi Bilgin’in önderliğini yaptığı, 27 Eylül 2009’da yapılan genel kurulda seçimi kazanarak görevi devralan Atilla Sertel Genel Başkanlığı’ndaki TGF Yönetimi, 1. yılını tamamladı.  Bu süreçte, TGF’nin bütünlüğü, yaygınlığı, birlik beraberliği, etkinliği ile meslek sorunların başında gelen basın etiğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için tüm üye meslek örgütlerine ayrım yapılmaksızın eşit mesafede durularak, çalışmalar yapılmasına ağırlık verildi. Kayseri’de gerçekleştirilen TGF 31 Başkanlar Konseyi, bu çalışmaların değerlendirildiği, öz eleştirilerin yapıldığı, mesleğimiz ve meslektaşlarımız açısından verimli bir toplantıya sahne oldu. Başkanlar Konseyi’nin bu toplantısına ilk kez  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu katıldı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay’ın da katıldığı toplantıda TGF’nin yeni yönetiminin ilk hizmet yılı değerlendirildi. Aynı zamanda Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nin “Meslekte Başarı Ödülleri”nin dağıtıldığı toplantı, geniş katılıma sahne oldu. 52 meslek örgütü başkan ve temsilcilerinin katıldığı 31. Başkanlar Konseyi’nde dile getirilen konular değerlendirilerek aşağıdaki maddelerin kamuoyuna duyurmasına karar verilmiştir. .    1-    Son dönemlerde sıkça gündeme gelmeye başlayan gazeteci kimliği altında tehdit, şantaj yoluyla menfaat sağlayan ve meslekle uzaktan yakından ilgisi olmayan kişilerle mücadele edilmesine, bu konuda üye tüm meslek örgütlerinin duyarlı davranması gerektiğinin vurgulanmasına; 

2-    Yerel medyanın hızla kan kaybetmesinin önüne geçilmesi amacıyla, başta Basın İlan Kurumu ile Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğinin hızlandırılarak geliştirilmesine; 

3-    Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e aktarılan medyayla ilgili mesleki sorunların çözümü noktasında gerekli temasların sağlanmasına ve komisyonlar kurularak sonuç takibinin yapılmasına;

4-    TGF tarafından önerilen, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Basın Kartları Komisyonu’nda da kabul edilen “ilköğretim mezunu gazetecilere” bir kereye mahsus  tanınacak “Basın Kartı” almalarına imkan sağlayan düzenlemenin üyelerimize ve meslek kuruluşlarına duyurulmasına; 

5-    Basın İlan Kurumu Genel Kurulu üyesi, Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi sayısının 3’e çıkarılmasıyla doğan olanağın değerlendirilmesi ile TGF’nin bu konuda üye meslek örgütleri bazında çalışmalar yaparak, en yararlı temsil imkanının sağlanmasına; 

6-    Resmi ilanlarla ilgili yapılan düzenlemelerin  takipçisi olunmasına ve Basın İlan Kurumu’nun etkinliğinin artırılması konusunda yapılan çalışmalara destek verilmesine; 

7-    Meslektaşlarımızın spor müsabakalarında yaşadıkları akreditasyon sorununun giderilmesi amacıyla gerekli girişimlerin yapılmasına, bu konuda Danıştay 10. Dairesi’nin aldığı yürütmeyi durdurmayla ilgili yargı kararının illerde uygulanması için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile genel müdürlüğe bağlı il müdürlüklerinin göreve çağrılmasına karar verilmiştir.