banner27

BK 36. Toplantısı (9-11 Ocak 2012 Ankara)

Türkiye Gazeteciler Federasyonu 36. Başkanlar Konseyi Toplantısı, Gazeteciler Cemiyeti-Ankara’nın ev sahipliğinde yapıldı.

09 Ocak 2012 Pazartesi 20:54
BK 36. Toplantısı (9-11 Ocak 2012 Ankara)

 Türkiye Gazeteciler Federasyonu 36. Başkanlar Konseyi Toplantısı, Gazeteciler Cemiyeti-Ankara’nın ev sahipliğinde yapıldı.

TGF’ye üye 54 meslek kuruluşu başkanının katıldığı toplantı için konuklar, 9 Ocak günü Ankara’da toplandı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Anıtkabir ziyareti yapıldı. TGF üyesi başkanlar Anıtkabir bayrak alanında toplandı, mozoleye çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu ve Anıtkabir Müzesi gezildi. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Atilla Sertel, Anıtkabir özel anı defterine şunları yazdı:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk; Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı, yönetim kurulu üyeleri, ülkemizin dört bir yanından gelen Cemiyet başkanları olarak aydınlattığınız yolda yürüyoruz. Bu ülkenin evlatları, gazeteciler olarak sizin söylediğiniz ‘Basın özgürlüğünden doğacak mahsurları giderecek yegane çare yine basın özgürlüğüdür’ sözlerini şiar edinerek basın ve ifade özgürlüğü mücadelemizi sürdürüyoruz. Tam bağımsız, demokratik, laik bir Türkiye’de herkesin kardeşçe yaşayacağı dönemi yaratmak ve yaşatmak umuduyla sevgi, saygı ve bağlılıklarımızı sunuyoruz.”

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Medyadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından kabul edilen Başkanlar Konseyi üyeleri adına Genel Başkan Atilla Sertel, Basın Kanunu ve yeni hazırlanan Anayasa ile ilgili konularda TGF adına görüşleri aktardı. Genel Başkan Sertel, başta gazetecilerin yıpranma hakkının geri verilmesi olmak üzere, basın özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması ve gazetecilerin sosyal güvenceye kavuşturulması ilgili TGF taleplerine bir kez daha vurgu yaptı.

TGF Başkanlar Konseyi Üyeleri, 11 Ocak Çarşamba Günü ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kabul edildi. Anadolu’nun dört bir yanından gelen meslek örgütü başkanları için Çankaya’daki kabul salonunda resmi bir karşılama töreni düzenlenirken, Cumhurbaşkanı Gül adları anons edilen başkanları tek tek el sıkarak karşıladı. Son derece sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen kabulde Başkan Atilla Sertel, gazetecilerin beklentilerini TGF adına dile getirdi. Yargıda tutukluluk süreleri ile ilgili uygulamalardaki çelişkiye dikkat çeken Atilla Sertel, toplumdaki adalet duygusunun örselendiğine, bu durumdan meslektaşlarımızın da zarar gördüğüne dikkat çekerken, gazetecilere yıpranma hakkının yeniden tanınması gerektiğine ve sosyal güvence ile ilgili çalışmalar için Meclis’e Cumhurbaşkanı tarafından telkinde bulunulması gerektiğine işaret etti.

TGF Başkanlar Konseyi’nin aynı gün yapılan toplantısı nda ise aşağıdaki konuların kamuoyuna duyurulması kararlaştırıldı:

1-    10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, bir bayram değil, sorunlar yumağı içinde adeta boğulan basın emekçileri için bir dayanışma günüdür. Günün neredeyse 24 saati görev başında olan, meslek uğruna çatışmalar arasında kalarak biber gazı yiyen, atılan taşlara, bazen de kurşunlara hedef olarak yaralanan, bu uğurda yaşamını da yitiren basın emekçileri için, 1961 yılında kazanılan ancak ne yazık ki 2008 yılında ellerinden alınan yıpranma hakkı kutsaldır ve acilen tekrar geri verilmelidir. TGF, kazanılmış hakkımızın yeniden geri alınmasıyla ilgili mücadeleyi her fırsatta ve her zeminde verecek ve dahi takipçisi olacaktır.

2-    Tutuklu gazeteciler sorunu ülke gündemimizin ilk sıralarında bulunmaya devam etmekte ve yargının tutukluluk süreleriyle ilgili olarak verdiği çelişkili kararlar toplum vicdanını kanatmayı sürdürmektedir. Son derece ciddi rahatsızlık yaratan bu durum basın emekçilerinin de mağduriyetlerine yol açmaktadır. Bu sebeple de TGF olarak, neden yargılandıklarını bilmeyen ve tutukluluk halleri cezalandırılmaya dönen meslektaşlarımızın, ‘özgür yargılanmaları’ yönündeki talebimizi bir kez daha vurguluyoruz.

3-    Basın İlan Kurumu şubelerinin bulunduğu illerin sayısının artması ve bu illerdeki meslek örgütlerimize maddi yardımın sağlanması hiç kuşkusuz önemli bir adımdır ancak yetersizliği de açıktır.  Bu yardımının tüm meslek kuruluşlarına adil bir şekilde dağıtılması gerekmektedir. Bu konuda TGF yönetimi her türlü katkıya hazırdır ve konunun Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı aracılığı ile çözülebilmesi için gerekli girişimler de başlatılmıştır.   Gerçekten çok zor koşullar altında ayakta durmaya çalışan meslek örgütlerimizin desteklenmesi, yerel basının maddi manevi açıdan güçlenmesini sağlayacak, bu da ülkemizdeki basın özgürlüğünün ve son tahlilde de demokrasi standardının yükselmesine hiç kuşkusuz katkı koyacaktır.

4-    Yeni yapılacak anayasa taslağına toplumun her kesiminden katkı sağlanması, katılımcı demokrasilerin bir gereğidir ve özellikle de güçlü bir STK kimliği taşıyan meslek örgütleri için de çok önemlidir. Bu kapsamda TGF de, kişi hak ve hukuku, temel özgürlükler, basın özgürlüğü ve medyayı ilgilendiren kanunlar ile ilgili görüş ve önerilerini bildirmek üzere çalışmalarını başlatmış bulunmaktadır.

5-    İnternet medyasıyla ilgili 2012 yılında çıkarılması planlanan yasa ile ilgili çalışmalar yakın takibimizdedir.  İlk etapta, mevcut gazetelerin internet sitelerinin bu haktan yararlanmalarına yönelik çalışmalar da olumludur. Resmi ilanların internet medyasında da yayınlanmasına yönelik olarak hazırlanmakta olan yasanın, adil bir dağılımı içermesi ve mesleğe ciddi anlamda katkı sağlayacak kriterlere sahip olan medya organlarını kapsaması gerekmektedir. TGF, Anadolu basınının bu sürece kendisini hazırlaması gerektiğine inanmakta ve bu noktada üyesi bulunduğu meslek örgütleriyle birlikte yapacağı ortak çalışmalarla sürece katkı koymayı sürdürecektir.

6-    Basın İlan Kurumu’nun, gazetelerin denetlenmesiyle ilgili yönetmelikte, denetim heyetinin belirlenmesiyle ilgili olarak yapılan ve meslektaşlarımız arasından ‘ad çekme’ yöntemiyle gerçekleştirilecek olan değişiklik, son tahlilde meslek örgütlerimizin inisiyatif kullanmalarını engelleyen bir sonuç yaratmıştır. Asıl olan, bu konuda meslek örgütlerimizin belirleyici olmasıdır. Bu nedenle, illerdeki denetim heyetine seçilecek olan meslektaşlarımızın belirlenmesi konusundaki inisiyatif,  yeniden meslek örgütlerimize tanınmalıdır.

7- BYEGM tarafından düzenlenecek olan Türk-Güney Afrika Basın Forumu’na katılımın sağlanması yönelik çalışmalar yapılmalıdır. TGF, konu ile ilgili olarak meslek örgütlerimizle yakın temas halinde olmaya ve bu konuda bir köprü görevi üstlenmeye de hazırdır.

8- Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyetin ilanı öncesindeki ilk ve tek basın toplantısını İzmit’te yapmış olması mesleğimiz açısından son derece önemli bir olaydır. Bu nedenle Atatürk’ün İzmit Basın Toplantısı’nı yaptığı tarih olan 16 Ocak’ın, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti tarafından “Basın Onur Günü “ olarak kutlanması talebinin desteklenmesi kararlaştırıldı.