banner27

BK 7. Toplantısı (16 Mayıs 1997 Diyarbakır)

Başkanlar Konseyi’nin 7. Toplantısı Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde 16-17 Mayıs 1997 tarihinde, Diyarbakır’da yapıldı.

16 Mayıs 0000 Salı 23:23
BK 7. Toplantısı (16 Mayıs 1997 Diyarbakır)

 Başkanlar Konseyi’nin 7. Toplantısı Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde 16-17 Mayıs 1997 tarihinde, Diyarbakır’da yapıldı.

Bu toplantıda, Gazeteciler Federasyonu adıyla Gazeteciler Cemiyetlerini ve Derneklerini biraraya getirecek bir kuruluşun oluşturulması ve cemiyetlerin gerekli yasal çalışmaları yapması ilke olarak kabul edildi.

7’nci toplantının açılış konuşmasını yapan Naci Saran, konuşmasında özellikle toplantının amacını vurguladı:

“Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde organize edilen Cemiyet Başkanları Konseyi 7. toplantısına hoş geldiniz.

Konuşmamın başında bölgedeki çalışma koşullarına, meslektaşlarımızın sıkıntılarına kısaca değinmek istiyorum. Gerek bölgede, gerekse Diyarbakır’da görev yapan arkadaşlarımızın tümü bazı sıkıntıları yaşadı. Yoğun olayların yaşandığı, kent merkezlerinde günde 3-4 kişinin faili meçhul cinayete kurban gittiği günlerin içinden geçerek, zaman zaman illegal, zaman zaman da legal örgüt, kuruluş ya da kişilerin tehdit ve baskılarına maruz kalındı. Gazete büroları ölüm tehditleri yapılarak kapatıldı. Bölgede 1990-93 yıllarını kapsayan dönemde, çeşitli gazete, dergilerde görev yapan 16 gazeteci faili meçhul cinayetler sonucu katledildi.

Böylesi bir zor dönemin içinden geçerek gelen bölgedeki gazeteciler, her türlü baskıya rağmen bu işi yapacaklarına inandılar. Yılma olmadı. Tersine yeni gazete ve TV büroları açıldı.

Bölgedeki gazeteci arkadaşlarım şiddet olaylarının yoğunluğu içinde görevini en iyi şekilde yapabilmenin çabaları ile giderek uzmanlaştı. Kimsenin adamı olmadan, kimseye yaltaklanmadan objektif gazetecilik yaparak görevini en iyi şekilde yapmanın gayreti içinde oldu. Bütün bunların yanı sıra, Kuzey Irak’ın Diyarbakır büroları tarafından izlenmesi arkadaşlarımızın gazeteciliğine uluslararası bir boyut kazandırdı. Bütün bunlara rağmen habere ulaşmada, olayları takipte çok rahat olduğumuzu söyleyemem.

Bu anlamda, Diyarbakır toplantısının iki önemli amacını vurgulamak istiyorum.

Birincisi; tüm cemiyetlerin Federasyon çatısı altında toplanması için yapılan çalışmaların buradan netleştirilmesi boyutu.

İkincisi ise, sorunlu bir bölgenin merkezi durumunda olan Diyarbakır’dan Türkiye’nin her kesimine toplumsal mesaj verme boyutu.

Buradan verilecek mesaj, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti için de, Cemiyet Başkanları Konseyi için de büyük önem arzediyor.

Sorunlu bölge dedik, gerçi şu anda Türkiye sorumsuz bazı yöneticiler sayesinde büyük sorunlar yaşamakta. Ancak biz ülkenin tüm sorunlarının Güneydoğu sorunu da dahil, tüm sorunların Misakı Milli sınırları içinde kendi insanımızla, kendi yüreğimizle, kendi beynimizle çözüleceği inancını taşıyoruz.

Sözlerimi burada bitirirken, hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

Federasyonun son şekillenmesinin yapıldığı Gazeteciler Cemiyetleri Başkanlar Konseyi 7’nci toplantı tutanaklarında şu ifadeler yer aldı:

Başkanlar Konseyi’nin 7. toplantısı, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde Diyarbakır’da yapıldı.

Gündem gereği bir önceki toplantı ile ilgili Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Kâhya’ya söz verildi. Sayın Kâhya Antalya toplantısı ile ilgili bilgi verdi. Devremülk kooperatifle ilgili üye olmak isteyen arkadaşların başvuru yapmasını istedi. Daha sonra Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Çezik söz alarak Dostlar Meclisi ile ilgili bilgi verdi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin söz alarak görüşlerini belirtti. Bilgin “7. Toplantı’ya gelinirken hedef belliydi, bu toplantılarımızın dostların buluşması toplantıları havasından çıkması dileğimiz var. Ne karar alınacaksa bu toplantıda alınsın. Tüzük onaylansın, Federasyon kurulacaksa karar alınsın” dedi.

Bilgin, Sayın Nail Güreli’nin de düşüncelerini aktarmasını rica etti. Söz alan Güreli, yüreğinin birliktelikten yana olduğunu, Federasyona tam destek için önce Yönetim Kurulu, daha sonra Genel Kurulları’ndan karar çıkması gerektiğini belirterek, “Tüzük taslağı son şeklini aldıktan sonra Yönetime götüreceğim. Genel Kurul’dan da kararın çıkması gerekir. Hukuki durum bu” dedi.

Devamla Nazmi Bilgin, “Federasyon büyük cemiyetlerin hegemonyasında olmasın diye merdiven sistemi getirdik. Eşit dağılım olsun istedik” dedi.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, tüm cemiyetlerin Federasyon kararını alarak, Federasyon’un delege seçimini yapmalarını önerdi. Ayrıca, Bursa toplantısında Genel Kurul tarihinin belirlenmesini istedi.

Hazırlanan tüzüğün son şekli Tüzük Komisyonu tarafından okunarak onaylanması oybirliği ile kabul edildi. Bunun üzerine Tüzüğün Bursa Cemiyet Başkanı Nuri Kolaylı tarafından madde madde okunarak onaylanmasına karar verildi. 1. maddenin ise toplantı sonunda onaylanması kararlaştırıldı. Nuri Kolaylı, Tüzük maddelerini tek tek okuyarak oyladı. Maddeler oybirliğiyle kabul edildi.

Son olarak 1. madde görüşüldü. Federasyon’un merkezinin İstanbul olması kararlaştırıldı. Toplantıda Gazeteciler Federasyonu adıyla Gazeteciler Cemiyetlerini ve Derneklerini biraraya getirecek bir kuruluşun oluşturulması ve bu konuda kamu yararına çalışan cemiyetlerin gerekli yasal çalışmaları yapması ilke olarak kabul edildi.

Hazırlıkların tamamlanmasından sonra, Gazeteciler Federasyonu Kurucu Genel Başkanlığı’na İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsmail Sivri’nin getirilmesi kararlaştırıldı.

Toplantının bitiminden sonra hazırlanan Deklerasyon’un Dönem Başkanı Naci Sapan tarafından açıklanması kararlaştırıldı. Deklerasyon, bir gün sonra Basın Toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu.

Toplantıya katılamayan Manisa, Uşak, Sinop, Aksaray, Kocaeli, Bolu, Gaziantep, Trakya, Rize, Çorum, Kastamonu ve Isparta Gazeteciler Cemiyetleri gönderdikleri faks ve telgraf mesajları ile toplantıda alınacak kararları destekleyeceklerini ifade ettiler.

Toplantıya katılan cemiyetler:

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, Antakya Gazeteciler Cemiyeti, Alanya Gazeteciler Cemiyeti, Antalya Gazeteciler Cemiyeti, Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti, Bursa Gazeteciler Cemiyeti, Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti, Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti, Giresun Gazeteciler Cemiyeti, Mersin Gazeteciler Cemiyeti, Muğla Gazeteciler Cemiyeti, Malatya Gazeteciler Cemiyeti, Aydın Gazeteciler Cemiyeti, Karaman Gazeteciler Cemiyeti.

55 Gazeteciler cemiyetinden oluşan Gazeteciler Cemiyetleri Başkanları Konseyi 7. toplantı sonunda aşağıdaki açıklamayı yaptı:“Gazeteciler Cemiyeti Başkanlar Konseyi 16-17 Mayıs günlerinde Diyarbakır’da yaptığı toplantıda, basınla ilgili çeşitli konuları görüşmüş ve aşağıdaki açıklamanın kamuoyuna yapılmasını kararlaştırmıştır.

55 Gazeteciler Cemiyetinden oluşan Konseyimiz son günlerde basına ve gazetecilere yönelik çeşitli saldırıları, silaha dayalı şiddet eylemlerini nefretle kınar.

Çeşitli yöntemlerle birbirini izleyen saldırı olayları, kimi sorumsuz siyasetcilerin düşmanca tavrından ve basını hedef göstermesinden kaynaklanmaktadır. Bu tür saldırılar, halkın haber alma hakkı demek olan basın özgürlüğü ile birlikte demokratik rejimi ve hukuk devleti anlayışını zedeler duruma gelmiştir.

Doğu ve Güneydoğu bölgesinde olağanüstü durum nedeniyle gazetecilerin çok güç koşullar altında çalıştığını da vurgulayarak, halkın bilgi edinme görevinin yerine getirmesinin önündeki engellerin bir an önce kaldırılmasını istiyoruz.

Ulus iradesini egemen kılan, Ulusal Kurtuluş Savaşının başlangıcı olan 19 Mayıs’ı güçlü bir inanç ve bağlılıkla kutluyoruz. 19 Mayıs’ın kaynaklık ettiği laik Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza dek savunucusu olacağımızı açıklarız.

Başkanlar Konseyi toplantısında Gazeteciler Federasyonu adıyla Gazeteciler Cemiyetlerini ve Derneklerini bir araya getirecek bir kuruluşun oluşturulması ve bu konuda kamu yararına çalışan cemiyetlerin gerekli yasal hazırlık çalışmalarını yapması ilke olarak kabul edilmiş; hazırlıkların tamamlanmasından sonra Gazeteciler Federasyonu’nun kurucu genel başkanlığına İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsmail Sivri’nin getirilmesi kararlaştırılmıştır.”