banner27

BK 9. Toplantısı (11 Temmuz 1998 Alanya)

11-12 Temmuz 1998 Tarihinde Alanya Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliği yaptığı toplantıya 56 Gazeteciler Cemiyeti’nden oluşan Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Konseyi katıldı.Federasyon çalışmaları gözden geçirilerek 29 Ağustos 1998 tarihinde Genel Kurul yapılmasına karar verildi.Foto muhabirleri Derneği’nin ve Burdur Gazeteciler Cemiyeti’nin Federasyon’a üye olabilmesi için Yönetim Kurulu’na önerilmesine karar verildi.Federasyon logosu gündeme getirildi.

11 Temmuz 0000 Salı 23:25
BK 9. Toplantısı (11 Temmuz 1998 Alanya)11-12 Temmuz 1998 Tarihinde Alanya Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliği yaptığı toplantıya 56 Gazeteciler Cemiyeti’nden oluşan Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Konseyi katıldı.Federasyon çalışmaları gözden geçirilerek 29 Ağustos 1998 tarihinde Genel Kurul yapılmasına karar verildi.Foto muhabirleri Derneği’nin ve Burdur Gazeteciler Cemiyeti’nin Federasyon’a üye olabilmesi için Yönetim Kurulu’na önerilmesine karar verildi.Federasyon logosu gündeme getirildi.Basının sorunları tartışıldı.Ayrıca Bir sonraki Başkanlar Konseyi toplantısı’nın 24-25 Eylül 1998 Tarihinde Samsun’da yapılmasına karar verildi.

BASIN AÇIKLAMASI
Anayasa’da ve yasalarda ifadesini bulan halkın gerçekleri öğrenme ve bilgi edinme hakkı olan basın özgürlüğünün vazgeçilmez koşulu demokrasiyi kararlılıkla koruyacağımız bilinmelidir.
Demokratik,laik ve sosyal hukuk devleti ilkesinin mutlak ve sonsuza dek savunucuları olduğumuzu,Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana olduğu gibi 75,yılında Atatürk ilke ve Devrimlerinden asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha açıklarız.Tüm sorunların demokrasi içerisinde ve TBMM çatısı altında çözümleneceğine inanıyor;teröre,şiddete,din ve ırk ayrımcılığına dayanmayan her türlü düşüncenin özgürce açıklanacağı tam bir demokrasi istiyoruz..Gazetecilerin düşüncelerini açıklamaları nedeniyle başdaştıramıyor ve kınıyoruz.
Basındaki tekelleşme ve buna bağlı olarak ortaya çıkan çalışanların sendikasızlaştırılması hareketini demokrasimiz açısından son derece tehlikeli buluyoruz.Bu konuda acil olarak yasal düzenlemeler yapılmalı,ayrıca işverenlerin 212 Sayılı Yasayı mutlak surette uygulamaları sağlanmalıdır.
Basın yasası,başta Gazeteciler Federasyonu’nun görüşleri doğrultusunda hazırlanarak Meclis’ten geçirilmeli,Basın Kartları Yönetmenliği’nde yapılan son değişiklikler Gazeteciler Federasyonu’nun görüşleri doğrultusunda uygulamaya konulmalıdır.Tiraj uğruna yasalar delinerek yeniden hortlatılan ve meslek etiğle başdaşmayan promosyona son verilmeli,gazeteler asli görevine dönmelidir.
Güç koşullar altında basına ve çalışanlarına uygulanan bazı indirimlerin kısmen ya da tamamen kaldırılması,basının iletişim özgürlüğünü kısıtlama çabalarının başlangıcıdır.Gazeteciler Cemiyetleri güç birliğinin somut ifadesi olan Gazeteciler Federasyonu,yerel ve yaygın basının sorunlarının çözümünde kararlıdır.Basın çalışanları güç koşullar altında ve kamuoyu adına görev yaparken çeşitli engellemelerle karşılaşmakta ve saldırılara uğramaktadır.Demokrasilerin vazgeçilmez öğesi olan baskı,özgür ve rahat çalışmasını sağlamak siyasal iktidarların ve yerel yöneticilerin görevidir
Kamuoyuna saygıyla duyururuz