banner27

GENEL KURULA ÇAĞRI

Türkiye Gazeteciler Federasyonu 9. Olağan Genel kurul toplantısı 14.10.2018 Pazar günü saat 10.00 da Altınel Ankara otelinde GMK. Bulvarı No. 151 06570 Tandoğan-Ankara adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 21.10.2018 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. Delegelerimize duyurulur.

29 Eylül 2018 Cumartesi 17:57
 GENEL KURULA ÇAĞRI

 

TÜRKİYE GAZETECİLER FEDERASYONU

               YÖNETİM KURULU                     

                                         

GÜNDEM ; 1-Yoklama ve Açılış, 2- Divan Kurulu Seçimi, 3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, 5-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi,  6- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun İbrası 7- Denetleme Kurulu Raporunun Okunması, 8- Denetleme Kurulu Raporunun Görüşülmesi 9- Denetleme Kurulu Raporunun ibrası, 10- Tahmini Bütçenin okunması ve kabulü 11- Menkul ve gayrimenkul alım satımı için yönetim kuruluna yetki verilmesi 12- Seçimler 13- Dilek ve Temenniler 14- Kapanış