banner27

EGC genel kurulu sonuç bildirgesinde demokrasi vurgusu Basın özgürlüğü güvenceye alınmalı

Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti’nin 26. Olağan Genel Kurulu sonrasında yayınlanan sonuç bildirgesinde, basın sektörü üzerindeki tüm olumsuzlukların bir an önce ortadan kaldırılması ve ileri demokrasilerdeki gibi basın özgürlüğünü de güvenceye alacak bir yargı bağımsızlığının bir an önce sağlanmasının zorunlu olduğuna inanıldığı bildirildi.

21 Haziran 2021 Pazartesi 15:33
EGC genel kurulu sonuç bildirgesinde demokrasi vurgusu  Basın özgürlüğü güvenceye alınmalı

Eskişehir Gazeteciler Cemiyetinin (EGC) 26. olağan genel kurulunda katılımcılarının oy birliği ile ülkemizde son yıllarda siyaset, yargı gibi temel alanlarda görülen bir çok aksaklığın demokrasinin olmazsa olmazı olan basın özgürlüğünü de doğrudan etkilediği belirtilerek, “Bu kapsamda gazetecilerin haber kaynaklarına ulaşma, bağımsız çalışma, güven içinde görev yapma,  gibi olanakları neredeyse yok denecek düzeye inmiş bulunmaktadır. Hatta gazeteciler yazdıkları nedeni ile tutuklanmakta ve ağır hapis cezaları tehdidi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu da kamuoyunun haber alma hakkını engellemekte ve eşit bilgilendirilmeme gibi anayasal  bir sorunu ortaya çıkartmaktadır.
Bu genel tanımlamalar dışında meslektaşlarımızın gazeteci kimliği ile sahip olmaları gereken özlük hakları büyük ölçüde zarar görmektedir.  Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı tarafından verilen basın kartlarının hak edenlere verilmesi  konusunda  sürekli ortaya çıkan yönetmelik değişiklikleri, somut olamayan kurallar getirilmesi, kazanılmış hak anlayışının ortadan kaldırılması gibi unsurlar bunun  olumsuz örnekleridir. Bu uygulamalar gazeteciliğin alameti farikası olarak kabul edilen  sarı basın kartı renginin yok edilerek turkuvaz’ a dönüştürülmesi  ile kendini göstermeye başlamış, basın kartı taşımanın haber izleme ilişkilerinde sağladığı avantajları ortadan kaldırmıştır.  Basın kartı almayı belirleyen,  Gazeteci meslek örgütleri temsilcilerinden oluşturulan komisyonun  yapısı bozularak , özel seçilmiş bir takım kişilerin yer alması basın kartı konusunu çıkmaza sokmuştur. Ayrıca basın kartı alamayan  gerçek hak sahiplerinin yıpranma payı gibi yasal haklarından yararlanamaması sonucu hak kaybı doğurmaktadır” denildi   

SAHTE GAZETECİLER

Bildiride ayrıca şu görüşlere yer verildi. “Meslektaşlarımızın örgütlenme hakkı, sendikalaşma gibi çalışanların işverenden korunma haklarını engelleyici yasalara ve anayasaya aykırı uygulamalar gündemden düşmemektedir. Bu durum çalışan gazetecilerin işten atılma başta olmak üzere zor koşullarda çalıştırma, mobbing gibi zorlamalara karşı savunmasız bırakmaktadır. Bu da serbestçe haber alıp, haber verme hakkını doğrudan etkilemekte ve mesleği kötüye kullanan bir takım sahte gazeteciler yaratmaktadır.  
Sonuç olarak,  Türkiye Gazeteciler Federasyonu  (TGF) bünyesindeki cemiyet başkanlarının da katıldığı, Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti genel kurulu bütün bu olumsuzlukların bir an önce ortadan kaldırılmasını ve ileri demokrasilerdeki gibi basın özgürlüğünü de güvenceye alacak bir yargı bağımsızlığını bir an önce sağlanmasının zorunlu olduğuna inanmakta, bu konularda yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılması talep etmektedir.