banner27

“Yönetmelik iptal edilirse yeni verilecek kartlar geçersiz sayılacak’’

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Çağdaş Gazeteciler Derneği(ÇGD), Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF), İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), Ankara'da 18- 19 Kasım 2015 tarihlerinde toplanacak Basın Kartı Komisyonu ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

17 Kasım 2015 Salı 23:08
“Yönetmelik iptal edilirse yeni verilecek kartlar geçersiz sayılacak’’
Toplantıda Yönetmeliğin iptal edilmesi durumunda yapılacak toplantı sonucunda verilecek kartların geçersiz olma riskiyle de karşı karşıyadır meslektaşlarımız. Böylece gazeteciler bir kez daha mağdur edilmiş olacaklardır” dedi.

ANKARA-  Gazetecilik meslek örgütlerinin görüşlerine başvurulmadan keyfi bir tutumla eşitlik ilkesine aykırı hazırlanan Basın Kartı Yönetmeliği kapsamında yeni oluşturulan Basın Kartı Komisyonu’nun hukuksuz olduğu gerekçesiyle gazetecilik meslek örgütleri basın toplantısı düzenledi. Ankara Kızılay’daki Mülkiyeliler Lokali’nde yapılan toplantıya; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel Güneş, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Uğur Güç, Çağdaş Gazeteciler Derneği(ÇGD) Genel Başkanı Ahmet Abakay, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Misket Dikmen katıldı.

ARALIK 2014’TEN BERİ KOMİSYON TOPLANMIYOR
Toplantıda yapılan ortak basın açıklamasında şu görüşler ye aldı:
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası yeni yayınlanan “Basın Kartları Yönetmeliği”nin bazı maddelerinin iptali için yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açmıştır. Dava, Danıştay 10. Dairesi’nde 2015/4371.E sayılı dosyası ile görülmeye başlanmıştır. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Aralık 2014 ayından beri Basın Kartları Komisyonunu toplamamış ve böylece basın kartını almaya hak kazanmış çok sayıda gazetecinin basın kartlarının verilememesine yol açmıştır. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü bu sırada boş durmamış ve Yeni Yönetmeliği yayınlamış ve Bu yönetmelikle de Basın Kartları Komisyonun yapısını değiştirmiştir.”
BYEGM’NİN GÖREVİ KOMİSYONUN SEKRETARYASINI YAPMAKTIR
BYEGM’nin görevi “basın yayın kuruluşlarına basın kartı düzenlemek ve Komisyonun sekretaryasını düzenlemektir.  Bu nedenle Komisyonun sadece sekretaryasını yapmakla görevli olan Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün Komisyona üye belirleme yetkisi ve komisyonun yapısını kendi istediği şekilde değiştirmesi de mümkün değildir.

KARTLAR GEÇERSİZ OLACAKTIR
Yönetmeliğin iptal edilmesi durumunda bugün yapılacak toplantı sonucunda verilecek kartların geçersiz olma riskiyle de karşı karşıyadır meslektaşlarımız. Böylece gazeteciler bir kez daha mağdur edilmiş olacaklardır.

GENEL MÜDÜRE SINIRSIZ YETKİ VERİLMESİ HUKUKİ KARGAŞAYA NEDEN OLUR
Bunun dışında; Genel Müdüre sınırları belirlenmemiş, Kanunda olmayan, sınırsız bir takdir hakkı verilmiştir. Demokratik bir uygulamada böyle bir düzenlemeye gidilmesi düşünülemez.  Bu düzenleme ile Komisyonun varlığı “şekli” bir düzenleme olarak kalmaktadır. Komisyondan alınan kararlar Genel Müdür tarafından onaylanmayabilecektir. Bu nedenlerle Komisyonun toplantısı başka bir hukuki kargaşaya yol açacaktır. Tüm tarafları uyarmayı da bir görev biliyoruz.

YÖNETMELİK KAMU YARARINDAN UZAK
Yönetmeliğin düzenlemesi aşamasında bizlerin dışlanması, idarenin keyfi tutumu, hazırlanan yönetmeliğin kamu yararını gerçekleştirmekten uzak olması ve Anayasa başta olmak üzere Kanunlara aykırı açık hukuka aykırılıklar karşısında komisyonun bu şekliyle toplanması yeni hukuki sorunları da beraberinde getirecektir.